Hà Nội: Dừng triển khai 18 dự án trụ sở các tổng công ty tại Khu đô thị mới Cầu Giấy

18 dự án trụ sở, văn phòng của các tổng công ty tại Khu đô thị mới Cầu Giấy sẽ bị dừng thực hiện các nội dung đã chấp thuận trước đây để thực hiện việc quyết định chủ trương đầu tư, giao đất, cho thuê đất theo quy định của pháp luật đấu thầu, đầu tư, đất đai.