Cái gật đầu của YOO Inspired by Starck và biệt thự nghệ thuật hàng hiệu đầu tiên tại Quy Nhơn

Hấp lực từ những tuyệt phẩm bất động sản hàng hiệu sáng tạo bởi thương hiệu thiết kế được khao khát nhất thế giới YOO Inspired by Starck đã hiện diện trên “kỳ quan miền nhiệt đới” – MerryLand Quy Nhơn.