Nếu bạn thích, Rolls-Royce sẽ đáp ứng

Nếu bạn có tiền - và các giám đốc điều hành Rolls-Royce cũng thích ý tưởng của bạn - thì nhà sản xuất xe hơi siêu sang này sẽ chế tạo chiếc xe như trong mơ của bạn. Hiện tại, cùng...