Chi tiết mức giảm trước bạ cho 34 mẫu xe lắp ráp trong nước: Từ 15 triệu đến gần 300 triệu đồng

Các mẫu xe càng đắt tiền, mức giảm lệ phí trước bạ tương ứng càng lớn và ngược lại.