WinComerce nhà bán lẻ của năm

Sau bữa cơm đãi khách, 2 nhân viên mới lập tức bị đuổi việc: Lý do ai cũng nên ngẫm!

Bốn câu chuyện – bốn tình huống dưới đây đã gửi đi một thông điệp đáng để chúng ta tham khảo. Câu chuyện thứ nhất Giám đốc một doanh nghiệp nọ mời khách ăn cơm, đồng thời cho gọi hai sinh viên...