Có 6 triệu USD, bạn cũng không còn cơ hội mua được Bugatti Divo

Ngay từ trước thời điểm chính thức được ra mắt, toàn bộ 40 chiếc Bugatti Divo có giá 5,8 triệu Đô đã được bán hết.