Tăng vốn lên gấp đôi, Ricons cũng báo lãi quý 2 tăng 65%

24/07/2018 20:43

Trong khi Coteccons (CTD) ghi nhận lãi ròng quý 2/2018 chỉ nhích nhẹ 5% thì đơn vị liên kết là CTCP Đầu tư Xây dựng Ricons lại tăng tới 65% so cùng kỳ khi đạt 83 tỷ đồng.

Cụ thể, trong quý 2/2018, doanh thu thuần của Ricons ghi nhận 2,032 tỷ đồng, tăng gần 55% so mức 1,314 tỷ đồng của cùng kỳ 2017.

Lợi nhuận gộp đạt 111.56 tỷ đồng, tăng 38% so cùng kỳ. Đặc biệt, kỳ này hoạt động tài chính ghi nhận gần 14 tỷ đồng lợi nhuận, trong khi cùng kỳ chỉ hơn 1 tỷ đồng. Lợi nhuận khác cũng tăng từ gần 6 tỷ đồng của cùng kỳ lên 8 tỷ đồng. Nhờ đó, sau cùng Ricons đạt hơn 83 tỷ đồng lợi nhuận sau thuế, tăng 65% so cùng kỳ.

Lũy kế 6 tháng, doanh thu thuần đạt 3,030 tỷ đồng, tăng 52% so mức 1,992 tỷ đồng của cùng kỳ. Lợi nhuận sau thuế 120.5 tỷ đồng, cũng tăng mạnh gần 61%.

Tại thời điểm 30/06/2018, tổng tài sản của Ricons ở mức 3,415 tỷ đồng, tăng gần 800 tỷ đồng so đầu kỳ chủ yếu nhờ vốn chủ sở hữu tăng từ 766.7 tỷ đồng lên 1,606.7 tỷ đồng. Trong đó, vốn cổ phần tăng từ 162.75 tỷ đồng lên 305 tỷ đồng, thặng dư vốn cổ phần cũng tăng đột biến từ hơn 47 tỷ lên gần 748 tỷ đồng.

Hàng tồn kho cũng tăng mạnh từ gần 200 tỷ lệ 451 tỷ đồng chủ yếu do chi phí các công trình xây dựng dở dang như Regina - Nhà máy E, công trình Pega Suite, Sài Gòn Royal Residence và VCC.

Trong kỳ, Ricons cũng rót 200 tỷ vào CTCP Đầu tư Riland để nắm 50% vốn. Đây là công ty chuyên kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất. Ricons cam kết góp 392 tỷ đồng vào đây để nắm 98% vốn.

Đặc biệt, Ricons không vay nợ tài chính.

Hoàng Nguyên

FILI