Anonymous tấn công website Bộ Quốc phòng Nga, lấy nhiều dữ liệu

Địa chỉ email, mật khẩu và số điện thoại các quan chức Bộ Quốc phòng Nga bị Anonymous đánh cắp sau khi tấn công website của cơ quan này.