Người Việt kiếm 41 tỷ đồng từ Google: Viết phần mềm trò chơi ở TP.HCM

Sau bão số 8, một áp thấp nhiệt đới nối tiếp tiến vào Biển Đông. Chuyên gia cho rằng hình thái này có thể mạnh thành bão số 9 và tiếp tục gây mưa cho Trung Bộ đến hết tháng 10.