C.P. Việt Nam dự định mở 2.000 cửa hàng thức ăn nhanh

Trong ba năm tới, công ty sẽ đầu tư để phát triển hệ thống cửa hàng thức ăn nhanh Five Star lên 2.000 điểm. Thông tin này được ông Suphat Sritanatorn, Phó tổng giám đốc kiêm phụ trách ngành hàng chế...