Gà LaChanh - MASAN

Tổng cục Thuế đề nghị các ngân hàng cung cấp thông tin tài khoản khách hàng

06/05/2022 07:04

Tổng cục thuế vừa có văn bản đề nghị ngân hàng thương mại, chi nhánh ngân hàng nước ngoài (gọi tắt là NHTM) cung cấp các thông tin người nộp thuế theo Nghị định 126/2020.

Tổng cục Thuế đề nghị các ngân hàng cung cấp thông tin tài khoản khách hàng

Tổng cục Thuế đề nghị các ngân hàng cung cấp thông tin tài khoản khách hàng.

Trước đó, Tổng cục Thuế đã triển khai thí điểm cung cấp thông tin về tài khoản thanh toán của người nộp thuế đối với các ngân hàng thương mại gồm: BIDV, Vietinbank, Vietcombank, Agribank và MBBank.

Sau thời gian thí điểm, Tổng cục Thuế đã tiếp nhận thành công trên 45,4 triệu tài khoản của người nộp thuế do 5 ngân hàng thương mại trên cung cấp.

Thông tin mà NHTM cung cấp cho cơ quan thuế bao gồm: tên chủ tài khoản, số hiệu tài khoản, ngày mở (ngày bắt đầu hoạt động), ngày đóng tài khoản qua Cổng thông tin điện tử của Tổng cục thuế. Cơ quan thuế thực hiện bảo mật trong truyền nhận, khai thác, lưu trữ thông tin tài khoản của người nộp thuế.

Tổng cục Thuế sẽ cung cấp mã số thuế của người nộp thuế cho NHTM. Tài khoản thanh toán của khách hàng có thông tin mã số thuế thì NHTM thực hiện đối chiếu và cung cấp thông tin tài khoản thanh toán theo mã số thuế.

Trường hợp không có mã số thuế, NHTM thực hiện đối chiếu với số, loại giấy tờ do Tổng cục Thuế cung cấp theo mã số thuế của người nộp thuế. NHTM có trách nhiệm bảo mật và chỉ sử dụng thông tin do Tổng cục Thuế cung cấp để phục vụ việc trao đổi thông tin với Tổng cục Thuế.

Thời gian chậm nhất trong 90 ngày, các ngân hàng thương mại phải lập và gửi danh sách tài khoản thanh toán của người nộp thuế lần đầu đến Tổng cục Thuế, bao gồm toàn bộ các tài khoản thanh toán của người nộp thuế còn hiệu lực của tháng liền kề tháng cung cấp thông tin. Định kỳ hàng tháng (chậm nhất ngày 10 của tháng kế tiếp), NHTM cung cấp thông tin số hiệu tài khoản phát sinh mới trong kỳ và các tài khoản có ngày đóng trong kỳ.

Theo Minh Đức/VietnamFinance