Hình ảnh Bộ trưởng Quốc phòng Hoa Kỳ thăm sân bay Biên Hòa

17/10/2018 16:11

Ngày 17/10, ngài James Mattis, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Hoa Kỳ đến thăm khu xử lý môi trường ô nhiễm dioxin tại sân bay Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai.

Ngày 17/10, ngài James Mattis, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Hoa Kỳ đến thăm khu xử lý môi trường ô nhiễm dioxin tại sân bay Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai.

Ngày 17/10/2018, ngài James Mattis, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Hoa Kỳ đến thăm khu xử lý môi trường ô nhiễm dioxin tại sân bay Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai. (Ảnh: Hoàng Hải/TTXVN)

Ngài James Mattis, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Hoa Kỳ gặp gỡ cán bộ chiến sỹ tại sân bay Biên Hòa. (Ảnh:Hoàng Hải/TTXVN)

Ngài James Mattis, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Hoa Kỳ xem bản đồ khu vực ô nhiễm dioxin tại sân bay Biên Hòa. (Ảnh:Hoàng Hải/TTXVN)

Ngài James Mattis, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Hoa Kỳ xem bản đồ khu vực ô nhiễm dioxin tại sân bay Biên Hòa. (Ảnh: Hoàng Hải/TTXVN)

Ông James Mattis, Bộ trưởng Quốc phòng Hoa Kỳ thăm địa điểm xử lý môi trường ô nhiễm dioxin tại sân bay Biên Hòa, Đồng Nai. (Ảnh: Xuân Khu/TTXVN)

Ông James Mattis, Bộ trưởng Quốc phòng Hoa Kỳ thăm địa điểm xử lý môi trường ô nhiễm dioxin tại sân bay Biên Hòa, Đồng Nai. (Ảnh: Xuân Khu/TTXVN)

Hoàng Hải (TTXVN/Vietnam+)

Theo Vietnamplus