Đua nhau đăng 'tuyên bố Facebook' để bảo mật thông tin cá nhân

09/01/2019 18:10

Rất nhiều người dùng mạng xã hội Facebook tại Việt Nam đang lan truyền nhau việc đăng thông tin tuyên bố với Facebook với mong muốn bảo mật các thông tin, hình ảnh cá nhân.

Rất nhiều người dùng mạng xã hội Facebook tại Việt Nam đang lan truyền nhau việc đăng thông tin tuyên bố với Facebook với mong muốn bảo mật các thông tin, hình ảnh cá nhân.

Nội dung bài viết được rất nhiều người truyền cho nhau đăng trên Facebook đều có một nội dung như nhau. Tiêu đề nội dung là "Thông báo chính thức" được gửi đến Facebook.

Ảnh chụp màn hình.

Cụ thể trong phần nội dung là lời khẳng định: Tôi không trao cho facebook hoặc bất kỳ thực thể nào liên kết với facebook sử dụng hình ảnh, thông tin, tin nhắn hoặc bài viết của tôi, cả quá khứ lẫn tương lai. Với Tuyên bố này, tôi thông báo cho facebook, rằng mạng xã hội này hoàn toàn bị cấm để tiết lộ, sao chép, phân phối hoặc thực hiện bất kỳ hành động nào khác chống lại tôi dựa trên trang cá nhân này và / hoặc nội dung của nó. Nội dung của trang cá nhân này là thông tin riêng tư và thông tin bí mật. Vi Phạm Quyền riêng tư có thể bị trừng phạt bởi luật pháp (UC 1-308-1 1 308-103 và quy định Rome)

Lưu ý: Facebook hiện là một thực thể công khai. Tất cả các thành viên phải đăng ghi chú này. Nếu thích, bạn có thể sao chép và dán phiên bản này. Nếu bạn không đăng tuyên bố này ít nhất một lần, bạn sẽ mặc định cho phép hình ảnh cũng như thông tin chứa trong trạng thái cả công khai lẫn cá nhân của mình được sử dụng. Không chia sẻ.

Rất nhiều người dùng tại Việt Nam đang sao chép và đưa nguyên xi bài viết này lên trang Facebook cá nhân của mình. Đây không phải là lần đầu tiên, phong trào đưa bài viết này xuất hiện tại Việt Nam. Khoảng gần cuối năm 2015, nhiều người dùng Facebook cũng đã chia sẻ nhau bài viết có nội dung y hệt như trên.

KHÁNH VÂN

Theo Dân Sinh