Đà Lạt giao công an điều tra vụ mua lô đất 20,8 tỷ rồi bán lại 7,8 tỷ sau 2 tháng

05/12/2022 12:51

Ông Phạm Quốc Anh mua 1 lô đất diện tích gần 1,2ha với giá hơn 20,8 tỷ đồng. Sau 2 tháng, người này bán lại lô đất với giá 7,8 tỷ đồng. UBND TP. Đà Lạt đã giao Công an TP. Đà Lạt tổ chức điều tra, xác minh vụ việc này.

z3935125646727-b5161829eb7d2591a88b845269a507bd-1670219426.jpg

UBND TP. Đà Lạt vừa có văn bản gửi các sở, ngành, địa phương về việc tổ chức điều tra hồ sơ kê khai thuế chuyển nhượng bất động sản của ông Phạm Quốc Anh tại thửa đất số 227, 220, 217, tờ bản đồ số 41, xã Xuân Thọ, TP. Đà Lạt.

Cụ thể, ngày 21/9, Chi cục thuế khu vực Đà Lạt - Lạc Dương nhận hồ sơ chuyển nhượng quyền sử dụng đất của một công ty ở Bình Thuận cho ông Phạm Quốc Anh tại thửa đất số 227, 220, 217, tờ bản đồ số 41, xã Xuân Thọ, TP. Đà Lạt với giá 20,8 tỷ đồng. Thửa đất có diện tích hơn 11.800m2, mục đích sử dụng là đất trồng cây lâu năm.

Đến ngày 16/11, ông Phạm Quốc Anh đã chuyển nhượng cho một cá nhân khác chỉ với giá 7,8 tỷ đồng (theo hợp đồng chuyển nhượng). Đến ngày 18/11, Chi cục Thuế khu vực Đà Lạt - Lạc Dương nhận được phiếu chuyển thông tin địa chính của Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai TP. Đà Lạt về việc xác định nghĩa vụ tài chính liên quan đến chuyển nhượng quyền sử dụng đất.

Liên quan đến vụ việc này, UBND TP. Đà Lạt giao Chi cục Thuế khu vực Đà Lạt – Lạc Dương tổ chức triển khai thực hiện quy trình kê khai, nộp thuế từ hoạt động chuyển nhượng bất động sản của ông Phạm Quốc Anh đảm bảo nguyên tắc “tiền phòng, hậu kiểm”.

UBND TP. Đà Lạt giao Chi cục Thuế khu vực Đà Lạt – Lạc Dương cung cấp tất cả các hồ sơ có liên quan đến quá trình giao dịch chuyển nhượng bất động sản của ông Phạm Quốc Anh sang Công an TP. Đà Lạt để thực hiện công tác thanh tra, kiểm tra theo đúng quy định của Luật Quản lý thuế và các văn bản hướng dẫn thi hành.

UBND TP. Đà Lạt giao cũng Công an TP. Đà Lạt chủ trì phối hợp với Chi cục Thuế khu vực Đà Lạt – Lạc Dương, Phòng Tài nguyên và Môi trường, Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai Đà Lạt, Phòng Tài chính – Kế hoạch, Phòng Quản lý đô thị, UBND xã Xuân Thọ và các đơn vị có liên quan, trên cơ sở hồ sơ do Chi cục Thuế khu vực Đà Lạt – Lạc Dương cung cấp tổ chức điều tra, xác minh, xử lý nghiêm, đúng quy định của pháp luật đối với ông Phạm Quốc Anh nếu có vi phạm pháp luật về thuế liên quan đến hoạt động kinh doanh, chuyển nhượng bất động sản theo báo cáo nêu trên của Chi cục Thuế khu vực Đà Lạt – Lạc Dương.

Các cơ quan chức năng phải hoàn tất việc điều tra, xác minh, báo cáo kết quả cho UBND TP. Đà Lạt trong tháng 12/2022.

Theo Nghi Xuân/VietnamFinance