'Cuộc chiến' khốc liệt tranh thị phần tỷ USD của các chuỗi cà phê Việt Nam

Trong khi Highlands, Phúc Long miệt mài mở cửa hàng mới thì Trung Nguyên đẩy mạnh chiến lược phát triển ở nước ngoài còn The Coffee House giảm điểm bán.