Trầm hương Thịnh Phúc

“8Wonder là cú hích đưa công nghiệp giải trí Việt ra thế giới”

Theo giới chuyên gia, sự thành công của siêu đại nhạc hội 8Wonder mùa đầu tiên đang mở ra những cơ hội lớn cho ngành công nghiệp giải trí cũng như góp phần giúp Việt Nam trở thành điểm đến của thế giới.