Mang về 78.252 tỷ đồng năm 2023, Masan đặt mục tiêu gấp đôi lợi nhuận trong 2024

Doanh thu thuần của Masan trong năm 2023 đạt 78.252 tỷ đồng, tăng 2,7% so với 76.189 tỷ đồng trong năm 2022. Doanh thu quý 4/2023 đạt 20.782 tỷ đồng, tăng nhẹ 0,7% so với cùng kỳ. Tài chính vững mạnh, dòng tiền tự do (“FCF”) của Masan cải thiện lên 7.454 tỷ đồng trong năm 2023, tăng đáng kể so với 887 tỷ đồng trong năm 2022.