Xem xét kỷ luật lãnh đạo Cục Quản lý thị trường liên quan đến vụ Con Cưng

Bộ Công Thương vừa công bố kết quả rà soát đánh giá lại quy trình kiểm tra việc chấp hành pháp luật đối với Công ty cổ phần Con Cưng của Cục Quản lý thị trường. Theo đó, cơ quan...