Nhà hát 1.508 tỷ 'vì dân': Đã quy hoạch phải làm

Xiệc xây dựng Nhà hát Giao hưởng ở Thủ Thiêm sẽ làm đồng bộ với các hạ tầng khác.