Google được chào đón tại Trung Quốc với điều kiện "chơi theo luật" của quốc gia này

Google được chào đón trở lại Trung Quốc nhưng với điều kiện công cụ tìm kiếm này phải tuân thủ pháp luật tại đây, đây là nhận định của trang Nhân dân Nhật báo, sau khi các báo cáo nổi...