Bộ Tài chính: Sẵn sàng phương án nhân sự cho Ủy ban Chứng khoán

18/05/2022 20:44

Đây là khẳng định của lãnh đạo Bộ Tài chính sau khi một loạt cá nhân là lãnh đạo Ủy ban Chứng khoán, VNX, HoSE, VSD bị Ủy ban Kiểm tra Trung ương thi hành các hình thức kỷ luật.

Cụ thể, chiều ngày 18/5, Ủy ban Kiểm tra Trung ương đã có thông báo về việc thi hành các hình thức kỷ luật đối với tập thể và các cá nhân là nguyên lãnh đạo, lãnh đạo của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước; Sở Giao dịch chứng khoán Việt Nam (VNX), Sở Giao dịch chứng khoán TP.HCM (HoSE) và Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD).

Bộ Tài chính cho biết Bộ và Ủy ban Chứng khoán sẽ chấp hành nghiêm kết luận của Ủy ban Kiểm tra Trung ương.

Đồng thời, sau khi có kết luận kiểm tra của Ủy ban Kiểm tra Trung ương, Bộ đã chỉ đạo Ủy ban Chứng khoán, các Sở Giao dịch, VSD và các đơn vị có liên quan kiểm điểm, thực hiện triển khai các biện pháp khắc phục vi phạm, khuyết điểm.

Lãnh đạo Bộ Tài chính cũng khẳng định những sai phạm của các cá nhân sẽ không ảnh hưởng tới hoạt động của Ủy ban Chứng khoán, các Sở Giao dịch, VSD và thị trường chứng khoán.

Bo Tai chinh: San sang phuong an nhan su cho Uy ban Chung khoan anh 1

Ông Lê Hải Trà, Tổng giám đốc HoSE vừa Ủy ban Kiểm tra Trung ương thi hành kỷ luật khai trừ khỏi Đảng. Ảnh: HoSE.

Bộ Tài chính cũng đảm bảo hoạt động quản lý Nhà nước về lĩnh vực chứng khoán và vận hành thị trường liên tục, ổn định, an toàn, đảm bảo quyền lợi và nghĩa vụ của các tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước đang tham gia trên thị trường chứng khoán.

Thời gian tới, Bộ Tài chính sẽ tăng cường năng lực toàn diện và kiện toàn tổ chức cán bộ, bố trí cán bộ chủ chốt cho Ủy ban chứng khoán, các Sở Giao dịch, Trung tâm Lưu ký, đảm bảo công tác quản lý, giám sát thị trường diễn ra thường xuyên, liên tục.

Bên cạnh đó, Bộ cho biết sẽ chỉ đạo Ủy ban Chứng khoán và các đơn vị liên quan tiếp tục thực hiện các giải pháp về hoàn thiện khung pháp lý; tái cấu trúc thị trường; nâng cao chất lượng hoạt động của các định chế trung gian; phát triển hệ thống nhà đầu tư chuyên nghiệp và nâng cao hiệu quả quản lý, giám sát để phát triển thị trường chứng khoán bền vững, minh bạch.

Cũng trong chiều nay, Thứ trưởng Bộ Tài chính Nguyễn Đức Chi cho biết quan điểm của Bộ Tài chính là tiếp thu và thực hiện nghiêm kết luận của cơ quan điều tra.

Hiện tại, Bộ Tài chính đang chủ động phối hợp với các cơ quan liên quan để sửa, điều chỉnh, bổ sung các quy định pháp luật trên thị trường chứng khoán.

Thứ trưởng Chi khẳng định Bộ Tài chính sẽ luôn chủ động và có phương án đảm bảo thị trường chứng khoán vận hành liên tục, ổn định và an toàn. Bộ cũng đã chuẩn bị sẵn sàng các phương án, kể cả phương án về công tác cán bộ để tăng cường cho Ủy ban Chứng khoán, các Sở Giao dịch và Trung tâm Lưu ký trong mọi tình huống, phương án khác nhau.

“Sai phạm của một số cá nhân, cán bộ trong quá trình hoạt động quản lý cũng như vận hành thị trường chỉ là mang tính cá nhân. Còn các cơ quan, tổ chức của Bộ Tài chính luôn quan tâm để đảm bảo thị trường vận hành liên tục, đảm bảo quyền lợi của tất cả tổ chức, cá nhân tham gia thị trường theo quy định pháp luật”, Thứ trưởng Nguyễn Đức Chi nhấn mạnh.

Lãnh đạo Bộ Tài chính cũng cho biết cơ quan quản lý đã và đang triển khai nhiều giải pháp mang tính đồng bộ để ổn định thị trường. Trong đó bao gồm các giải pháp về cơ chế chính sách, khôi phục pháp lý và cả các giải pháp liên quan đến tăng cường giám sát thị trường, đảm bảo phát hiện và xử lý kịp thời vi phạm để đảm bảo tính nghiêm minh.

Theo Quang Thắng/Zing