Anh trai ông Hà Văn Thắm 'ôm' hơn 600 tỷ của Ocean Group 10 năm không trả

17/05/2019 15:29

Tập đoàn Đại Dương vừa có tờ trình xem xét bãi nhiệm ông Hà Trọng Nam, Phó Chủ tịch HĐQT tập đoàn này vì chây ì khoản nợ 627 tỷ đồng của Tập đoàn gần 10 năm.

Tập đoàn Đại Dương vừa có tờ trình xem xét bãi nhiệm ông Hà Trọng Nam, Phó Chủ tịch HĐQT tập đoàn này vì chây ì khoản nợ 627 tỷ đồng của Tập đoàn gần 10 năm.

Công ty cổ phần tập đoàn Đại Dương (Mã CK: OGC) mới đây đã triệu tập ĐHĐCĐ bất thường lần 2 năm 2019 (triệu tập lần 2), dự kiến sẽ diễn ra vào ngày 23/5.

Trong tờ trình gửi các cổ đông, nhóm cổ đông lớn cho biết ông Nam có khoản nợ với Ocean Group hơn 620 tỷ đồng (bao gồm nợ gốc 500 tỷ và tiền lãi), theo báo cáo tài chính quý III/2018.

Công nợ phát sinh đến nay đã gần 10 năm liên quan đến khoản ứng trước cho ông Nam để nhận chuyển nhượng 634.700 cổ phần Công ty Tràng Tiền. Tuy nhiên, hiện Ocean Group vẫn chưa nhận được số cổ phần này, còn ông Nam cũng chưa hoàn trả lại số tiền đã ứng.

Anh trai Hà Văn Thắm nợ OceanGroup 627 tỷ đồng 10 năm vẫn chưa trả.

Trong thời gian là thành viên HĐQT, ông Nam cũng đồng thời là Chủ tịch HĐQT của Công ty Khách sạn và Dịch vụ Đại Dương (Mã: OCH). Tuy nhiên ông Nam đã không hoàn trả các khoản công nợ cho Công ty và phía Công ty đã trích lập 100% dự phòng khoản công nợ.

Tại nhiều kỳ hợp đại hội cổ đông Tập đoàn đã có ý kiến về khoản nợ này và tính pháp lý trong việc trích lập dự phòng cũng như đề nghị HĐQT của OceanGroup cần thực hiện xem xét lại.

Song đến thời điểm hiện tại, khoản công nợ trên của ông Nam vẫn chưa được hoàn trả. Nhóm cổ đông lớn cho rằng hành vi của ông Nam không chỉ gây thiệt hại trực tiếp tới công ty con mà ảnh hưởng cả tới hoạt động của công ty mẹ Ocean Group.

Liên quan đến tư cách thành viên HĐQT, tại phiên họp đại hội thường niên 2018 ông Nam đã bị đại hội cổ đông thông qua việc bãi nhiệm/miễn nhiệm.

Tuy nhiên hiện nay Nghị quyết đại hội thường niên năm 2018 của OceanGroup đang bị Tòa án nhân dân quận Ba Đình áp dụng biện pháp khẩn cấp tạm thời số 146 yêu cầu tạm dừng một số nội dung Nghị quyết số 002 liên quan đến tư cách thành viên HĐQT và Ban Kiểm soát theo yêu cầu của chủ doanh nghiệp tư nhân Hà Bảo.

Do đó, để hạn chế các vấn đề tranh chấp pháp sinh liên quan đến tư cách thành viên HĐQT của ông Nam, nhóm triệu tập đại hội cổ đông bất thường trình cổ đông xem xét bãi nhiệm.

Theo Người Đưa Tin