Từ khóa "2 công ty phát hành 7.000 tỷ trái phiếu" :