Mĩ muốn Trung Quốc biến thành chư hầu về kinh tế, giống như đã cưỡng ép Nhật Bản phải chấp nhận Hiệp ước Plaza năm xưa

Bài viết đăng trên tờ Thời báo hoàn cầu hôm 5/8 cho biết "những đòi hỏi vô lý từ phía Mỹ thì chiến tranh thương mại là hành động đe dọa chủ quyền kinh tế Trung Quốc, muốn ép Trung...