Hai thương vụ The EverRich ‘cứu’ Phát Đạt như thế nào?

Nguồn tiền từ hai nhà đầu tư non trẻ giúp Phát Đạt trả hết nợ và qua đó hạn chế 'dính dáng' tới Đông Á Bank - tổ chức tín dụng duy nhất đồng hành với họ từ năm 2008...