Trầm hương Thịnh Phúc

Toàn cảnh tình hình kinh tế - xã hội Việt Nam 9 tháng đầu năm 2023

30/09/2023 05:55

Vừa qua, Tổng cục Thống kê đã công bố báo cáo tình hình kinh tế - xã hội Việt Nam trong quý 3 và 9 tháng đầu năm 2023.

Theo đó, tổng sản phẩm trong nước (GDP) quý 3/2023 ước tính tăng 5.33% so với cùng kỳ năm trước. Trong đó, khu vực nông, lâm nghiệp và thủy sản tăng 3.72%; khu vực công nghiệp và xây dựng tăng 5.19%. GDP 9 tháng năm 2023 tăng 4.24% so với cùng kỳ năm trước.

Giá trị tăng thêm toàn ngành công nghiệp 9 tháng năm 2023 ước tính tăng 1.65% so với cùng kỳ năm trước (quý 1 giảm 0.75%; quý 2 tăng 0.95%; quý 3 tăng 4.57%). Trong đó, ngành công nghiệp chế biến, chế tạo tăng 1.98% (quý 1 giảm 0.49%; quý 2 tăng 0.6%; quý 3 tăng 5.61%).

Tính chung 9 tháng năm 2023, cả nước có 116.3 ngàn doanh nghiệp đăng ký thành lập mới, tăng 3.1% so với cùng kỳ năm trước; 48.9 ngàn doanh nghiệp quay trở lại hoạt động, 75.8 ngàn doanh nghiệp tạm ngừng kinh doanh có thời hạn.

Kết quả điều tra xu hướng kinh doanh của các doanh nghiệp ngành công nghiệp chế biến, chế tạo trong quý 3/2023 cho thấy có 30.1% số doanh nghiệp đánh giá tốt hơn so với quý 2/2023 và dự kiến quý 4/2023, có 39.1% số doanh nghiệp đánh giá xu hướng sẽ tốt lên so với quý 3/2023.

Khách quốc tế đến Việt Nam tháng 9/2023 đạt hơn 1 triệu lượt người, giảm 13.4% so với tháng trước và gấp 2.4 lần cùng kỳ năm trước.

Về hoạt động ngân hàng, tính đến thời điểm 20/9/2023, tổng phương tiện thanh toán tăng 4.75% so với cuối năm 2022; huy động vốn của các tổ chức tín dụng tăng 5.8%; tăng trưởng tín dụng của nền kinh tế đạt 5.73%.

Vốn đầu tư thực hiện toàn xã hội quý 3/2023 theo giá hiện hành ước đạt 902.5 ngàn tỷ đồng, tăng 7.6% so với cùng kỳ năm trước. Ước tính 9 tháng năm 2023, vốn đầu tư thực hiện toàn xã hội theo giá hiện hành ước đạt 2,260.5 ngàn tỷ đồng, tăng 5.9% so với cùng kỳ năm trước.

Tổng vốn đầu tư nước ngoài đăng ký vào Việt Nam tính đến ngày 20/9/2023 bao gồm: Vốn đăng ký cấp mới, vốn đăng ký điều chỉnh và giá trị góp vốn, mua cổ phần của nhà đầu tư nước ngoài đạt gần 20.21 tỷ USD, tăng 7.7% so với cùng kỳ năm trước. Vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài thực hiện tại Việt Nam 9 tháng năm 2023 ước đạt 15.91 tỷ USD, tăng 2.2% so với cùng kỳ năm trước. Đây là số vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài thực hiện cao nhất của 9 tháng trong 5 năm qua.

Tổng thu ngân sách Nhà nước tháng 9/2023 ước đạt 89.6 ngàn tỷ đồng. Lũy kế tổng thu ngân sách Nhà nước 9 tháng năm 2023 ước đạt 1,223.8 ngàn tỷ đồng, bằng 75.5% dự toán năm.

Cán cân thương mại hàng hóa tháng 9 ước tính xuất siêu 2.29 tỷ USD. Tính chung 9 tháng năm 2023, cán cân thương mại hàng hóa ước tính xuất siêu 21.68 tỷ USD (cùng kỳ năm trước xuất siêu 6.9 tỷ USD).

Chỉ số giá tiêu dùng (CPI) tháng 9/2023 tăng 1.08% so với tháng trước. CPI bình quân quý 3/2023 tăng 2.89% so với quý 3/2022. Tính chung 9 tháng năm nay, CPI tăng 3.16% so với cùng kỳ năm trước; lạm phát cơ bản tăng 4.49%.

2909-kte-min-1696028024.jpg

 

Theo Nhật Quang/Vietstock