'Thủ phủ công nghiệp' Bắc Ninh ước tính tăng trưởng âm, hiếm thấy sau chục năm

27/11/2023 07:16

Thường xuyên nằm trong top các địa phương có mức tăng trưởng top đầu cả nước, nhưng năm 2023 tăng trưởng tổng sản phẩm của tỉnh (GRDP) được coi là "thủ phủ công nghiệp" phía Bắc này lại là con số âm.

"Tăng trưởng tổng sản phẩm trên địa bàn (GRDP) của Bắc Ninh ước tính âm 6,18% trong năm 2023", đó là số liệu được nêu trong báo cáo mới nhất của UBND tỉnh Bắc Ninh về tình hình kinh tế xã hội năm 2023

samsung.jpg Bắc Ninh có nhiều dự án FDI lớn. 

Đây là điều chưa từng có trong hàng thập kỷ phát triển kinh tế xã hội của tỉnh Bắc Ninh. Số liệu tăng trưởng của năm 2023 còn kém lạc quan hơn thời điểm dịch bệnh Covid-19 hoành hành, hai năm 2020 và 2021, Bắc Ninh vẫn đạt kết quả tăng trưởng dương.

Ngoài ra, Bắc Ninh cũng đối diện với nhiều số liệu kém vui khác. Đó là tổng kim ngạch xuất nhập khẩu chỉ đạt 78,9% kế hoạch; Thu ngân sách nhà nước đạt 88,4% dự toán; Tỷ lệ thất nghiệp ở khu vực thành thị cao hơn kế hoạch 0,6%…

Số lao động mất việc, giảm giờ làm tăng và chỉ số sử dụng lao động giảm 7,45%. "Năm 2023 giải quyết trợ cấp thất nghiệp cho hơn 12.000 lao động, tăng 4,3% so với năm 2022", báo cáo của UBND tỉnh Bắc Ninh cho thấy.

Đánh giá nguyên nhân khách quan dẫn đến thực trạng này, UBND tỉnh Bắc Ninh cho rằng do tình hình thế giới và trong nước có nhiều biến động, phức tạp, khó lường, vượt quá khả năng dự báo.

Ngoài ra, kinh tế Bắc Ninh có độ mở lớn, trong khi năng lực nội tại còn thấp, chịu tác động, ảnh hưởng lớn bởi các yếu tố bên ngoài; thị trường bất động sản, sản xuất công nghiệp điện tử gặp nhiều khó khăn.

Đánh giá nguyên nhân chủ quan, UBND tỉnh Bắc Ninh cho rằng công tác nắm bắt, dự báo tình hình có lúc còn chưa sát. Công tác phối hợp giữa các sở, ngành, địa phương còn thiếu chặt chẽ, chưa hiệu quả, chất lượng thấp. Một số cơ quan, đơn vị, cán bộ có biểu hiện đùn đẩy, né tránh, sợ trách nhiệm, sợ sai, giải quyết kéo dài thời gian. 

Ngoài ra, báo cáo chỉ rõ nguyên nhân thiếu chủ động trong tham mưu hoàn thiện cơ chế, chính sách phát triển và các biện pháp, giải pháp có tính đột phá để tháo gỡ khó khăn, đẩy mạnh phát triển kinh tế - xã hội.

Bắc Ninh dự kiến các chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội năm 2024 như sau:

(1). Tổng sản phẩm (GRDP) tăng 5% - 6% so với ước thực hiện (UTH) năm 2023.

(2). Thu nhập bình quân đầu người đạt 78 triệu đồng, tăng 8 triệu đồng so với UTH năm 2023, tăng 11,4%.

(3). Tổng kim ngạch xuất nhập khẩu 75,830 triệu USD, tăng 3% so với UTH 2023; trong đó, xuất khẩu 41,552 triệu USD, tăng 3%; nhập khẩu 34,278 triệu USD, tăng 3%.

(4). Tổng vốn đầu tư thực hiện trên địa bàn 70 nghìn tỷ đồng, tăng 6,5% so với UTH 2023.

(5). Thu hút mới vốn FDI vào các khu công nghiệp 1.100 triệu USD, giảm 21,4% so với UTH 2023.

(6). Tổng thu ngân sách nhà nước trên địa bàn 31.237 tỷ đồng, tăng 11,7% so với UTH 2023; trong đó, thu nội địa 24.237 tỷ đồng, tăng 14,1%.

(7). Doanh thu bán lẻ hàng hóa và dịch vụ 98.000 tỷ đồng, tăng 6,9% so với UTH 2023. 

Theo Lương Bằng/Người quan sát