Tập đoàn Hoà Bình nói gì khi lỗ thêm 1.400 tỷ sau kiểm toán

08/07/2023 07:08

Lý giải về việc lỗ chồng lỗ, Tập đoàn Hoà Bình cho biết kiểm toán điều chỉnh chi phí trích lập dự phòng khiến lợi nhuận điều chỉnh giảm mạnh.

tap-doan-hoa-bin-1688774870.jpeg

Công ty CP Tập đoàn Xây dựng Hòa Bình (HoSE: HBC) vừa có giải trình liên quan đến chênh lệch phần lợi nhuận sau thuế năm 2022 trước kiểm toán và sau kiểm toán tại báo cáo tài chính hợp nhất năm 2022.

Theo BCTC kiểm toán 2022 vừa được công bố vào cuối tháng 6, Hòa Bình ghi nhận lỗ ròng năm 2022 gần 2.567 tỷ đồng, tăng 1.429 tỷ đồng so với báo cáo tự lập.

Trong đó, doanh thu thuần không thay đổi nhiều, giảm nhẹ xuống 14.149 tỷ đồng. Tuy nhiên, doanh thu tài chính lại giảm mạnh 85%, xuống còn 24 tỷ đồng.

Với kết quả trên, phía kiểm toán Ernst & Young đưa ra nghi ngờ về khả năng hoạt động liên tục của HBC. Kiểm toán còn lưu ý tập đoàn có các khoản nợ vay đã quá hạn, trong đó có một số khoản vay đã được các ngân hàng đồng ý gia hạn.

Lý giải về việc lỗ chồng lỗ, Tập đoàn Hoà Bình cho biết kiểm toán điều chỉnh chi phí trích lập dự phòng phải thu khó đòi, dự phòng khoản trả trước người bán và dự phòng phải thu cho vay trong chi phí quản lý doanh nghiệp (chủ yếu từ công ty mẹ HBC), làm lợi nhuận điều chỉnh giảm 1.306,34 tỷ đồng.

Bên cạnh đó, việc điều chỉnh tăng thuế thu nhập doanh nghiệp hoãn lại từ việc trích lập thêm chi phí dự phòng đầu tư dài hạn làm cho lợi nhuận giảm 198 tỷ đồng.

Tiếp theo, kiểm toán điều chỉnh giảm doanh thu tài chính từ khoản trích lãi chậm thanh toán của khách hàng, làm lợi nhuận điều chỉnh giảm 134,5 tỷ đồng.

Đơn vị kiểm toán cũng điều chỉnh giảm lãi đầu tư vào công ty liên doanh liên kết (do lợi nhuận của CTCP Kỹ thuật Jesco Hòa Bình điều chỉnh giảm so với trước kiểm toán), làm lợi nhuận giảm 2 tỷ đồng.

Song song, kiểm toán điều chỉnh tăng lợi nhuận gộp, đến từ việc điều chỉnh giảm giá vốn tại Công ty mẹ HBC và điều chỉnh giảm chi phí bán hàng, chi phí tài chính làm lợi nhuận tăng 211,05 tỷ đồng.

Mới đây, Hòa Bình cũng có quyết nghị triệu tập Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) bất thường dự kiến diễn ra từ 25/8 đến 30/8. Ngày đăng ký cuối cùng là 27/7.

Trong lần đại hội này, cổ đông sẽ họp để thông qua báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2022, phương án chi tiết về việc phát hành cổ phiếu riêng lẻ và các vấn đề khác thuộc thẩm quyền của ĐHĐCĐ.

Theo Diệu Thanh/Zing