Trầm hương Thịnh Phúc

Sông Đà 1.01 chính thức đổi chủ, dự án Hanoi Landmark 51 hứa hẹn hồi sinh

03/01/2023 12:53

Công ty Cổ phần Sông Đà 1.01 (UPCoM: SJC) vừa tổ chức đại hội đồng cổ đông bất thường để thông qua nhiều nội dung quan trọng.

z4009533940446-be65ea484a3dea41bc57b8fc3aeea52c-1672725193.jpg

Sông Đà 1.01 chính thức đổi chủ, dự án Hanoi Landmark 51 hứa hẹn hồi sinh

Cụ thể, đại hội đã thông qua việc sửa đổi một số nội dung trong điều lệ công ty, đảm bảo phù hợp quy định pháp luật hiện hành; thông qua việc thay đổi cơ cấu tổ chức quản lý và hoạt động của Sông Đà 1.01.

Theo đó, đại hội miễn nhiệm toàn bộ thành viên hội đồng quản trị (HĐQT) và ban kiểm soát (BKS) kể từ ngày 31/12/2022, bao gồm các cá nhân sau: ông Phạm Thanh Phong – Chủ tịch HĐQT; ông Tạ Văn Trung – thành viên HĐQT; ông Nguyễn Bình Đông – thành viên HĐQT; ông Nguyễn Thanh Hiếu – thành viên BKS.

Đại hội cũng thống nhất bầu HĐQT nhiệm kỳ 2022-2027 đảm bảo đúng quy định của pháp luật, gồm 5 thành viên: bà Vũ Thị Thúy (số phiếu bầu 9.329.980 cổ phiếu), ông Phạm Khánh Phương (số phiếu bầu 9.145.110 cổ phiếu), ông Trịnh Văn Tôn (số phiếu bầu 233.000 cổ phiếu), ông Nguyễn Văn Đức (số phiếu bầu 157.000 cổ phiếu), ông Tạ Văn Trung (số phiếu bầu 123.250 cổ phiếu).

Đại hội thông qua tờ trình chấm dứt hoạt động toàn bộ các chi nhánh trực thuộc công ty và ủy quyền cho HĐQT chủ động lựa chọn đơn vị kiểm toán.

Đại hội không thông qua tờ trình giao cho ông Nguyễn Bình Đông - Phó giám đốc công ty, triển khai thực hiện thi công dự án Eco Green Tower - số 1 Giáp Nhị, Hoàng Mai, Hà Nội.

Ngay sau khi ra mắt, HĐQT nhiệm kỳ 2022-2027 đã họp và thống nhất bầu bà Vũ Thị Thúy làm chủ tịch HĐQT kiêm người đại diện trước pháp luật của công ty; giao cho bà Thúy thực hiện thay đổi đăng ký kinh doanh và các giấy tờ pháp lý khác của công ty về người đại diện theo pháp luật và người công bố thông tin.

Ban lãnh đạo mới của Sông Đà 1.01 cũng trình bày kế hoạch hoạt động của công ty trong giai đoạn tiếp theo. Trong đó, ưu tiên hàng đầu là giải quyết những khó khăn nội tại của Sông Đà 1.01 và nhanh chóng tái khởi động dự án Hanoi Landmark 51.

Theo Lê Nguyễn/VNF