FLC bị UBCKNN xử phạt vì chậm công bố báo cáo tài chính kiểm toán năm 2021

Uỷ ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) mới đây đã ban hành Quyết định số 110/QĐ-XPHC về việc xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán đối với Công ty Cổ phần Tập đoàn FLC (HoSE: FLC).

FLC bị UBCKNN xử phạt vì chậm công bố báo cáo tài chính kiểm toán năm 2021

FLC bị UBCKNN xử phạt vì chậm công bố báo cáo tài chính kiểm toán năm 2021.

Theo đó, UBCKNN cho biết FLC đã có hành vi không công bố đối với thông tin phải công bố theo quy định pháp luật.

Cụ thể, công ty này không công bố thông tin trên hệ thống của UBCKNN và trang thông tin điện tử của Sở Giao dịch Chứng khoán TP. HCM (HoSE) báo cáo tài chính năm 2021 kiểm toán, báo cáo thường niên năm 2021.

FLC bị phạt 100 triệu đồng vì hành vi này.

Được biết, HoSE đã 2 lần nhắc nhở FLC về việc công bố các tài liệu này. Cổ phiếu FLC của cũng bị đưa vào diện cảnh báo và sau đó chuyển sang diện kiểm soát kể từ ngày 12/5/2022 vì chậm nộp báo cáo tài chính năm 2021 kiểm toán quá 30 ngày so với thời hạn quy định.

Theo giải trình của FLC, đơn vị kiếm toán của công ty này là Công ty TNHH Kiểm toán – Tư vấn Đất Việt vào ngày 30/3 vừa qua đã bị UBCKNN đình chỉ tư cách được chấp thuận kiểm toán cho đơn vị có lợi ích công chúng hoặc thuộc lĩnh vực chính khoán.

FLC cho biết đang gấp rút tìm đơn vị kiểm toán mới để thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính năm 2021.

Đáng chú ý, FLC trong thời gian gần đây liên tục cải chính và công bố bổ sung thông tin về kết quả sản xuất kinh doanh 6 tháng đầu năm 2021.

Trong đó, ở lần cải chính thứ nhất các khoản mục như doanh thu, giá vốn, lợi nhuận gộp đều bị điều chỉnh giảm, thu nhập khác điều chỉnh tăng, lợi nhuận trước thuế giữ nguyên.

Ở lần cải chính thứ 2, lợi nhuận gộp 6 tháng đầu năm 2021 của FLC sau khi bị điều chỉnh giảm từ 87 tỷ đồng về 17 tỷ đồng, tiếp tục bị điều chỉnh thành lỗ 111 tỷ đồng.

FLC vào cuối tháng 3 vừa qua cũng bị xử phạt vì công bố thông tin không đúng thời hạn, công bố thông tin sai lệch, công bố thông tin không đủ nội dung theo quy định và không đảm bảo cơ cấu, số lượng thành viên HĐQT độc theo quy định.

Tổng số tiền phạt là 495 triệu đồng.

Theo Ngân Kim/VietnamFinance

Link nội dung: https://www.thuongtruong24h.vn/flc-bi-ubcknn-xu-phat-vi-cham-cong-bo-bao-cao-tai-chinh-kiem-toan-nam-2021-a153770.html