Lào Cai sắp có dự án phát triển hạ tầng và đô thị trị giá hơn 112 triệu USD

15/09/2023 06:33

Dự án gồm 3 hợp phần, với tổng vốn đầu tư hơn 112 triệu USD.

 
null
Bộ mặt Lào Cai sẽ có nhiều thay đổi sau khi dự án hoàn thành. Ảnh: Nhân Dân

Ngày 12.9, Thủ tướng Chính phủ đã ký Quyết định số 1040 về việc phê duyệt chủ trương đầu tư Dự án “Phát triển hạ tầng và đô thị bền vững tỉnh Lào Cai” sử dụng vốn vay Ngân hàng Phát triển châu Á (ADB).

Theo Quyết định của Thủ tướng Chính phủ, cơ quan chủ quản dự án là UBND tỉnh Lào Cai, nhà tài trợ là Ngân hàng Phát triển châu Á (ADB).

Dự án gồm 3 hợp phần. Trong đó, Hợp phần 1 - Cơ sở hạ tầng có tính chống chịu cao gồm 2 tiểu hợp phần: Nâng cấp tuyến đường Sa Pả - Sâu Chua - Hầu Thào, thị xã Sa Pa; nâng cấp hạ tầng đô thị Bắc Hà.

Hợp phần 2 - Cải thiện kết nối tỉnh gồm 2 tiểu hợp phần: Tiểu hợp phần số 1 là Phát triển mạch cộng đồng và dân cư thành phố Lào Cai - thị xã Sa Pa - huyện Bát Xát thông qua nâng cấp tuyến đường từ Trịnh Tường đến Y Tý, nâng cấp tuyến Tỉnh lộ 155 từ Sa Pa đến Bản Xèo (Bát Xát), nâng cấp tuyến Tỉnh lộ 152 từ Xuân Giao (Bảo Thắng) đến Bản Hồ (Sa Pa); Tiểu hợp phần số 2 là Phát triển mạch cộng đồng và dân cư thành phố Lào Cai - Bắc Hà - Si Ma Cai thông qua nâng cấp tuyến Tỉnh lộ 153 từ Bắc Ngầm (Bảo Thắng) đến Bắc Hà.

Hợp phần 3 - Hỗ trợ kỹ thuật và cải thiện sinh kế gồm 2 tiểu hợp phần: Tiểu hợp phần số 1 là Xây dựng các nhà văn hóa cộng đồng, hỗ trợ kỹ thuật, cải thiện sinh kế; Tiểu hợp phần số 2 là Nâng cao vị thế kinh tế cho phụ nữ dân tộc thiểu số thông qua thúc đẩy phát triển bền vững chuỗi giá trị nông nghiệp hữu cơ gắn với du lịch dựa vào cộng đồng.

Dự án thuộc nhóm A, thời gian thực hiện 6 năm kể từ thời điểm dự án được cấp có thẩm quyền bố trí vốn.

Địa điểm thực hiện dự án tại các huyện: Bát Xát, Bảo Thắng, Bắc Hà và thị xã Sa Pa.

Dự án có tổng vốn đầu tư là 111,2 triệu USD, tương đương 2.669,8 tỷ đồng. Trong đó, vốn vay ADB là 75 triệu USD, tương đương 1.800 tỷ đồng; vốn viện trợ không hoàn lại là 3 triệu USD, tương đương 72 tỷ đồng; vốn đối ứng là 33,2 triệu USD, tương đương 797,8 tỷ đồng.

Dự án sau khi hoàn thành sẽ tạo động lực phát triển bền vững hạ tầng các đô thị Bắc Hà, Sa Pa, thành phố Lào Cai, kết nối quan trọng các khu du lịch Sa Pa, Bắc Hà, Y Tý và thành phố Lào Cai, góp phần hiện thực hóa các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.

Theo Khiêm Phạm/Cafeland