Hơn 60.000 doanh nghiệp rút lui khỏi thị trường trong quý I

31/03/2023 07:24

Theo số liệu của Tổng cục Thống kê, trong 3 tháng đầu năm, số doanh nghiệp rút lui khỏi thị trường là 60.200 doanh nghiệp, bình quân mỗi tháng có hơn 20.000 doanh nghiệp giải thể.

Sáng 29/3, Tổng cục Thống kê cho biết quý đầu năm, cả nước có 57.000 doanh nghiệp đăng ký thành lập mới và quay trở lại hoạt động, giảm 5,4% so với cùng kỳ năm trước. Bình quân một tháng có gần 19.000 doanh nghiệp thành lập mới và quay trở lại hoạt động.

Empty

Lượng doang nghiệp rút khỏi thị trường áp đảo lượng doanh nghiệp mở mới trong quý I năm 2023.

Theo khu vực kinh tế, quý I/2023 có 330 doanh nghiệp thành lập mới thuộc khu vực nông, lâm nghiệp và thủy sản, giảm 36,4% so với cùng kỳ năm trước; 8.100 doanh nghiệp thuộc khu vực công nghiệp và xây dựng, giảm 9,6%; 25.400 doanh nghiệp thuộc khu vực dịch vụ, tăng 1,5%.

Trong khi đó, lượng doanh nghiệp rút lui khỏi thị trường tiếp tục lấn át, với con số hơn 60.000 doanh nghiệp, tăng 17,4% so với cùng kỳ năm trước. Bình quân một tháng có hơn 20.000 doanh nghiệp rút lui khỏi thị trường. Kết quả này cao hơn gần 2 lần so với trung bình giai đoạn 2018 - 2022. Ngay ở thời điểm COVID-19 gây ảnh hưởng nghiêm trọng như quý I/2022, cả nước có hơn 17.000 doanh nghiệp rút lui, thì vẫn thấp hơn kết quả của 3 tháng đầu năm nay.

Theo lĩnh vực hoạt động, ngành kinh doanh bất động sản và sản xuất phân phối điện, nước, gas có tỷ lệ doanh nghiệp giải thể, thành lập mới cao nhất. Quý đầu năm, khoảng 3 doanh nghiệp bất động sản thành lập mới, thì có 1 doanh nghiệp giải thể.

Kết quả điều tra xu hướng kinh doanh của các doanh nghiệp ngành công nghiệp chế biến, chế tạo quý I/2023 cho thấy, số doanh nghiệp đánh giá tình hình sản xuất kinh doanh tốt hơn thấp hơn nhiều so với các quý năm 2022 (chỉ 24,3%).

Quý đầu năm, gần 40% doanh nghiệp được khảo sát cho biết, khối lượng sản xuất, đơn đặt hàng sụt giảm. Hơn 40% doanh nghiệp bị giảm đơn đặt hàng xuất khẩu. Tuy nhiên, dự kiến quý II/2023, 44,1% số doanh nghiệp đánh giá xu hướng sẽ tốt lên so với quý I/2023. thể

Theo Trọng Hiếu/Nhà đầu tư