Đình chỉ hoạt động mua bán chứng khoán của Chứng khoán Tân Việt

27/06/2023 06:54

Chứng khoán Tân Việt bị đặt vào tình trạng kiểm soát đặc biệt nên VNX, HoSE đình chỉ hoạt động mua bán chứng khoán trên thị trường chứng khoán niêm yết và thị trường đăng ký giao dịch từ ngày 27-6.

Sở Giao dịch TP HCM (HoSE) vừa công bố việc Tổng Giám đốc Sở Giao dịch Chứng khoán Việt Nam Nguyễn Văn Hoàng đã ban hành Quyết định số 44/QĐ-SGDVN đình chỉ hoạt động mua chứng khoán trên thị trường chứng khoán niêm yết và thị trường đăng ký giao dịch đối với Công ty CP Chứng khoán Tân Việt (Chứng khoán Tân Việt) tại HoSE và Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội.

null

Lý do đình chỉ là do Chứng khoán Tân Việt bị Ủy ban Chứng khoán Nhà Nước (UBCKNN) đặt vào tình trạng kiểm soát đặc biệt tại Quyết định số 353/QĐ-UBCK ngày 18/05/2023 của Chủ tịch UBCKNN.

Thời gian đình chỉ là từ ngày 27-6-2023 cho đến khi Chứng khoán Tân Việt được Ủy ban Chứng khoán Nhà Nước có quyết định đưa ra khỏi tình trạng kiểm soát đặc biệt.

Trước đó, UBCKNN ban hành quyết định về việc đặt Chứng khoán Tân Việt vào tình trạng kiểm soát đặc biệt vì báo cáo tài chính năm 2022 và Báo cáo tỷ lệ an toàn tài chính ngày 31-12-2022 do công ty lập không được kiểm toán. Thời hạn kiểm soát đặc biệt từ ngày 18/5-17/9/2023.

Chứng khoán Tân Việt giải trình là sau khi kết thúc năm tài chính 2022, Chứng khoán Tân Việt đã liên hệ Công ty Kiểm toán VACO nhưng đơn vị này sau đó đã gửi yêu cầu thanh lý hợp đồng kiểm toán.

Vào ngày 30-5, UBCKNN cũng đã ban hành quyết định về việc xử phạt vi phạm hành chính đối với Chứng khoán Tân Việt do đã vi phạm quy định về hạn chế giao dịch ký quỹ với tổng số tiền bị phạt là 125 triệu đồng.

Tân Việt là công ty chứng khoán có liên quan đến "hệ sinh thái" của Tập đoàn Vạn Thịnh Phát đã có nhiều biến động nhân sự sau khi bà Trương Mỹ Lan - Chủ tịch Tập đoàn, bị bắt, đặc biệt Tổng Giám đốc Chứng khoán Tân Việt đã qua đời đột ngột ngay sau đó.

Theo Sơn Nhung/NLD