Chủ tịch Đỗ Anh Tuấn: Sunshine Homes sẽ không dùng kênh trái phiếu để phát triển các dự án

14/04/2024 20:06

Ngày 13/4/2024, Công ty cổ phần Phát triển Sunshine Homes đã tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024.

Theo các thông tin tại Đại hội đồng cổ đông 2024, tổng doanh thu cả năm 2023 của Sunshine Homes là 3.859 tỷ đồng. Lợi nhuận trước thuế đạt 1.627 tỷ đồng (tăng 270% so với năm 2022), lợi nhuận sau thuế đạt gần 1.300 tỷ đồng (tăng 295% so với năm 2022), thực hiện được 120,6% mục tiêu doanh thu và 289% mục tiêu lợi nhuận sau thuế so với kế hoạch đặt ra trong năm 2023, phần lớn mang lại từ haoạt động kinh doanh bất động sản.

Sunshine Homes cho biết công ty sẽ ra mắt 5 dự án Sunshine Crystal River, Sunshine Royal Capital, Sunshine Grand Capital, Sunshine Phoenix và Sunshine Heritage Ha Noi, với tổng giá trị sản phẩm dự kiến hơn 200.000 tỷ đồng trong vòng 3 năm (2024 - 2026). 

Tại đại hội, ông Đỗ Anh Tuấn, Chủ tịch Hội đồng quản trị Sunshine Homes cho biết, trước đây các dự án của Sunshine, đặc biệt là của Sunshine Homes đa số là những dự án mà công ty đi mua lại của các đối tác. Các dự án đều đạt pháp lý 80-90%.

Tuy nhiên theo cơ cấu các dòng sản phẩm của Sunshine cho nên công ty cũng phải thực hiện các thủ tục để điều chỉnh lại những vấn đề quy hoạch. Làm thế nào tạo ra được giá trị sản phẩm tốt cho xã hội.

1-17130052090691925023632-1713099677.jpg
Đại hội đồng cổ đông Sunshine Homes
 

"Trong những năm dịch bệnh cũng như năm 2020-2022 thị trường trái phiếu rất phát triển. Chúng tôi cũng nhận thấy rằng thị trường trái phiếu rất phù hợp cho việc phát triển các dự án bất động sản. Với việc phát triển trái phiếu, các dự án chúng tôi có thể tạo ra được những số lợi nhuận và thặng dư ban đầu để tiếp tục tái đầu tư cho các dự án khác.

Tuy nhiên, 2 năm gần đây cũng có rất nhiều những doanh nghiệp dựa vào việc phát hành trái phiếu gây mất niềm tin cho thị trường. Vì vậy, kênh trái phiếu cũng không còn được phát triển như trước đây. Nhận thức rằng kênh trái phiếu không còn phù hợp nên chúng tôi cũng đã chủ động không sử dụng kênh trái phiếu này bằng cách hợp tác với các công ty đối tác của chúng tôi để mua lại cho các nhà đầu tư riêng lẻ", Chủ tịch Sunshine Homes nói.

Tuy nhiên, ông Tuấn cho biết thêm, cũng có những quy định của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước về việc mua lại trái phiếu trước hạn. Với những việc phát hành trái phiếu của công ty Sunshine Homes, công ty luôn tuân thủ, trả đầy đủ gốc lãi và thực hiện các cam kết đúng theo quy định.

Trong thời gian tới, Sunshine Homes cũng sẽ không sử dụng việc phát hành trái phiếu để phát triển các dự án, mà sử dụng những nguồn vốn khác như vốn rẻ của ngân hàng cũng như vốn nước ngoài, hay bán các sản phẩm ra thị trường để tiếp tục sử dụng các nguồn vốn để phát triển.