Ai đứng sau khu công nghiệp Thổ Hoàng hơn 3,000 tỷ tại Hưng Yên?

14/06/2024 14:16

Phó Thủ tướng Lê Minh Khái ký Quyết định số 503/QĐ-TTg ngày 12/6/2024 chấp thuận chủ trương đầu tư dự án đầu tư xây dựng và kinh doanh kết cấu hạ tầng khu công nghiệp Thổ Hoàng, tỉnh Hưng Yên.

ai-dung-sau-khu-cong-nghiep-tho-hoang-hon-3000-ty-tai-hung-yen-1718349335.jpeg

Theo Quyết định số 503/QĐ-TTg, CTCP Đầu tư và Phát triển Hạ tầng Ân Thi là nhà đầu tư. Dự án trên được thực hiện tại xã Vân Du, xã Xuân Trúc, xã Quang Lãng và thị trấn Ân Thi, huyện Ân Thi, tỉnh Hưng Yên với tổng vốn đầu tư 3,095 tỷ đồng.

Phó Thủ tướng giao Bộ Kế hoạch và Đầu tư chịu trách nhiệm về những nội dung được giao thẩm định chủ trương đầu tư dự án và thực hiện quản lý nhà nước về khu công nghiệp theo quy định của Luật Đầu tư và pháp luật có liên quan.

Các Bộ, ngành có liên quan chịu trách nhiệm về nội dung thẩm định chủ trương đầu tư dự án thuộc chức năng, nhiệm vụ của mình. UBND tỉnh Hưng Yên đảm bảo tính chính xác của thông tin, số liệu báo cáo, các nội dung thẩm định; chịu trách nhiệm về sự phù hợp của dự án với các quy hoạch đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt; tiếp thu ý kiến của các Bộ, ngành. 

Đồng thời, cập nhật vị trí và quy mô diện tích của khu công nghiệp Thổ Hoàng vào phương án phát triển hệ thống khu công nghiệp để tích hợp vào Quy hoạch tỉnh Hưng Yên thời kỳ 2021-2030 và tầm nhìn đến năm 2050 và kế hoạch sử dụng đất tỉnh Hưng Yên 05 năm 2021-2025 và trình cấp có thẩm quyền phê duyệt.

UBND tỉnh Hưng Yên tổ chức xây dựng và thực hiện phương án thu hồi đất, bồi thường, giải phóng mặt bằng, chuyển đổi mục đích sử dụng đất, cho thuê đất để thực hiện dự án; có kế hoạch bổ sung diện tích đất hoặc tăng hiệu quả sử dụng đất trồng lúa khác để bù lại đất trồng lúa bị chuyển đổi; tổ chức lập và phê duyệt quy hoạch phân khu xây dựng khu công nghiệp Thổ Hoàng… 

CTCP Đầu tư và Phát triển Hạ tầng Ân Thi thành lập vào tháng 12/2019, trụ sở tại thị trấn Ân Thi, huyện Ân Thi, tỉnh Hưng Yên; ngành nghề kinh doanh chính là bất động sản. Vốn điều lệ 268 tỷ đồng, các cổ đông sáng lập gồm Công ty TNHH Bao bì Việt Hưng góp (đại diện là ông Hoàng Gia Hưng) góp 50%, CTCP Phát triển Hạ tầng Cụm Công nghiệp Minh Khai (đại diện là ông Hoàng Anh Tuân) góp 35%, ông Hoàng Anh Tuân (giữ chức Giám đốc kiêm đại diện pháp luật) 15%. Tháng 04/2021, Doanh nghiệp nâng vốn lên 488 tỷ đồng và giữ nguyên cho đến nay.

Được biết Bao bì Việt Hưng thành lập tháng 12/2003, trụ sở tại tỉnh Hưng Yên với ngành nghề chính là sản xuất bột giấy, giấy và bìa. . Cập nhật vào tháng 09/2021, Công ty có vốn điều lệ 800 tỷ đồng; trong đó ông Hoàng Gia Hưng góp 90% và bà Vũ Như Hải 10%. 

Theo giới thiệu của Bao bì Việt Hưng, Công ty có nhà máy sản xuất bao bì carton Việt Hưng được xây dựng trên diện tích 6ha, vốn đầu tư 6 triệu USD, cách trung tâm thành phố Hà Nội 20km và nằm ngay trên trục đường quốc lộ 5.

Còn Công ty Minh Khai thành lập vào năm 2017, trụ sở tại huyện Văn Lâm, tỉnh Hưng Yên; ngành nghề chính là kinh doanh bất động sản. Vốn điều lệ 28 tỷ đồng, cổ đông sáng lập gồm ông Hoàng Anh Tuân (giữ chức Giám đốc kiêm đại diện pháp luật) góp 80%, ông Nguyễn Tiến Cường và Nguyễn Trung Thuấn mỗi người 10%. 

Được biết Công ty Minh Khai hiện còn là chủ đầu tư cụm công nghiệp Minh Khai tại thị trấn Như Quỳnh và xã Lạc Đạo, huyện Văn Lâm, quy mô hơn 52.3ha. Dự án có tổng vốn đầu tư 429 tỷ đồng.